Adnan Jahić, PhD

              Born: 1967, Tuzla, BiH
Title: Full professor
Field area: Contemporary history
Period of interest: 1st half of the 20th century
Field of interest: Political, social and cultural history of BiH, Bosniak history
Room: 039A
E-mail: adnan.jahic67@gmail.com
Google Scholar

Biography (in Bosnian)

Adnan (Muhameda) Jahić je rođen 21. aprila 1967. godine u Tuzli. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Tuzli. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek Orijentalistika i Anglistika, diplomirao je 1991. godine. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (postdiplomski studij Historija Bosne i Hercegovine) 2003. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Organizacija i rad Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata odbranio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 20. oktobra 2007. godine. Adnan Jahić je imao aktivnu ulogu u javnom i političkom životu Bosne i Hercegovine. Bio je poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i član parlamentarnog izaslanstva Bosne i Hercegovine pri Parlamentarnoj skupštini OSCE. Autor je više desetina naučnih radova iz novije bosanskohercegovačke i bošnjačke historije. Objavljivao je u Preporodu, Hikmetu, Riječi, Saznanjima, Zborniku radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, Prilozima Instituta za istoriju u Sarajevu, Historijskim traganjima, Godišnjaku BZK Preporod, Bošnjačkoj pismohrani i drugim listovima, časopisima, zbornicima i godišnjacima. Primaran predmet Jahićevog interesa su teme iz vjerske i kulturne historije Bosne i Hercegovine te bošnjačke historije prve polovine XX stoljeća. Objavio je pet knjiga. Za knjigu o Islamskoj zajednici dobio je nagradu "Hasan Kaimija" za najbolje djelo iz društvenih i humanističkih znanosti objavljeno u 2010. godini. Učestvovao je na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima i simpozijima posvećenim temama iz savremene historije, islamistike i političkog života Bosne i Hercegovine. U Tuzli je uređivao časopis Hikmet, list za vjersko-teološka i kulturno-historijska pitanja, od 1993. do 1998. godine. Više godina je radio kao nastavnik u Gimnaziji "Ismet Mujezinović", te kao honorarni nastavnik u Behrambegovoj medresi u Tuzli. Član je Odbora za historijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Član je Naučnog vijeća Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka u Sarajevu. Od 2015. do 2017. bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Historijska misao. Oženjen je, otac troje djece i djed jedne unuke.

Books published

 • 2017. Muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini. Žena u intelektualnom i društvenom životu Bošnjaka od aneksije do Zakona o zabrani nošenja zara i feredže (1908–1950), Zagreb
 • 2014. Vrijeme izazova. Bošnjaci u prvoj polovini XX stoljeća, Zagreb – Sarajevo
 • 2010. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918-1941), Zagreb
 • 2004. Hikjmet - riječ tradicionalne uleme u Bosni i Hercegovini, Tuzla
 • 1995. Muslimanske formacije tuzlanskog kraja u Drugom svjetskom ratu, Tuzla