Raspored ispita 2022/23.

Na oglasnim pločama i web stranici Fakulteta objavljen je raspored ispita po ispitnim terminima za akademsku 2022/23. godinu.
Studenti na raspolaganju imaju sedam redovnih i popravnih ispitnih termina i to: januarski, februarski, aprilski, junski, julski, augustovski i septembarski. Raspored ispita je planski organizovan, tako da svi predmeti na prvoj studijskoj godini počinju od 09:00, na drugoj od 10:30, na trećoj od 12:00 i na četvrtoj od 13:30. Izuzeci postoje za one predmete čiji nastavnici nisu u mogućnosti održati ispit u datim terminima ili ako je iz drugih razloga drugačije naznačeno.
Od ove akademske godine studenti prijavljuju ispite elektronskim putem.

Raspored nastave 2023/24.

Pred početak nove akademske godine, objavljen je raspored predavanja i vježbi za prvi ciklus studija. Nastava će se izvoditi po određenim terminima, koji su utvrđeni u skladu sa uputstvima menadžmenta Fakulteta. Prema tome, jedna studijska grupa neće imati višesatne pauze u nastavi. Isto tako, jedna studijska grupa neće imati više od osam sati nastave u toku jednog dana.
Ostavljena je mogućnost da gostujući profesori održavaju nastavu periodično, uz prethodnu najavu i usklađivanje sa drugim terminima predavanja i vježbi.


Silabusi

Silabusi predmeta na sva tri ciklusa studija na Odsjeku za historiju dostupni su na web stranici Univerziteta u Tuzli. Silabusi sadrže sve osnovne informacije o nastavnom predmetu, uključujući broj sati predavanja i vježbi, broj ECTS bodova, okvirni sadržaj predmeta po sedmicama, ciljeve predmeta, sistem vrednovanja i polaganja ispita i preporučenu i dodatnu literaturu. U slučaju nemogućnosti otvaranja ili preuzimanja dokumenata, studenti ili druga zainteresovana lica mogu se obratiti mailom na historija@untz.ba. Silabuse za predmete za određeni ciklus studija možete preuzeti klikom na odgovarajući link ispod.


Raspored nastave (II i III ciklus)

Nastava na drugom i trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli standardno počinje nekoliko sedmica kasnije u odnosu na nastavu na prvom ciklusu. Raspored nastave na oba ova ciklusa je, prema tome, usklađen sa rasporedom nastave na prvom ciklusu, tj. sa obavezama i opterećenjem nastavnika i asistenata, slobodnim terminima i slobodnim učionicama. Sva predavanja i vježbe na drugom ciklusu studija počinju najranije od 16:00, dok se predavanja na trećem ciklusu studija održavaju subotom.

Oglasna ploča


Obavještenje o prijavi ispita

Od akademske 2022/23. godine studenti Univerziteta u Tuzli prijavu ispita vrše elektronski putem aplikacije ePrijava.
Adresa i uputstvo za prijavu ispita nalaze se u sekciji Raspored ispita 2022/23.


Termini apsolventskih ispita

Ispiti za apsolvente i imatrikulante za mjesec decembar biće održani u sljedećim terminima:
- predmeti prof. dr. Senaida Hadžića: 27. 12. u 12:00, učionica 011.


Termini apsolventskih ispita

Ispiti za apsolvente i imatrikulante za mjesec oktobar biće održani u sljedećim terminima:
- predmeti prof. dr. Senaida Hadžića: 25. 10. u 12:00, učionica 011;
- predmeti prof. dr. Izeta Šabotića: 27. 10. u 13:00, učionica 011;
- predmeti prof. dr. Adnana Jahića: 25. 10. u 12:30, učionica P014.
Studenti su dužni javiti se predmetnim nastavnicima kod kojih polažu ispit.


Objavljen raspored nastave

Objavljen je raspored nastave za zimski semestar ak. 2022/23. godine. Raspored se može preuzeti na ovoj stranici u sekciji "Raspored nastave 2022/23" ili na oglasnoj ploči u prostorijama Filozofskog fakulteta.


Upis u novu akademsku godinu

Upis za studente koji upisuju drugu, treću i četvrtu godinu studija traje od 26. do 30. septembra 2022. godine.
Nastava počinje u ponedjeljak, 3. oktobra 2022. godine.


Apsolventski ispit

Ispiti iz predmeta kod prof. dr. Senaida Hadžića za apsolvente i imatrikulante biće održani 30. maja 2022. godine u učionici 011 sa početkom u 13:00.