Raspored ispita 2021/22.

U srijedu, 15. decembra 2021. godine objavljen je raspored ispita po ispitnim terminima u akademskoj 2021/22. godini.
Studenti na raspolaganju imaju sedam redovnih i popravnih ispitnih termina i to: januarski, februarski, aprilski, junski, julski, augustovski i septembarski. Raspored ispita je planski organizovan, tako da svi predmeti na prvoj studijskoj godini počinju od 08:00, na drugoj od 10:00, na trećoj od 12:00 i na četvrtoj od 14:00. Izuzeci postoje za one predmete čiji nastavnici nisu u mogućnosti održati ispit u datim terminima.

Raspored nastave 2021/22.

Pred početak nove akademske godine, objavljen je raspored predavanja i vježbi za prvi ciklus studija. Nastava će se izvoditi po određenim terminima, koji su utvrđeni u skladu sa uputstvima menadžmenta Fakulteta. Prema tome, jedna studijska grupa neće imati višesatne pauze u nastavi. Isto tako, jedna studijska grupa neće imati više od osam sati nastave u toku jednog dana.
Ostavljena je mogućnost da gostujući profesori održavaju nastavu periodično, uz prethodnu najavu i usklađivanje sa drugim terminima predavanja i vježbi.

Silabusi

Silabusi predmeta na sva tri ciklusa studija na Odsjeku za historiju dostupni su na web stranici Univerziteta u Tuzli. Silabusi sadrže sve osnovne informacije o nastavnom predmetu, uključujući broj sati predavanja i vježbi, broj ECTS bodova, okvirni sadržaj predmeta po sedmicama, ciljeve predmeta, sistem vrednovanja i polaganja ispita i preporučenu i dodatnu literaturu. U slučaju nemogućnosti otvaranja ili preuzimanja dokumenata, studenti ili druga zainteresovana lica mogu se obratiti mailom na ffut.historija@gmail.com. Silabuse za predmete za određeni ciklus studija možete preuzeti klikom na odgovarajući link ispod.

Raspored nastave (II i III ciklus)

Nastava na drugom i trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli standardno počinje nekoliko sedmica kasnije u odnosu na nastavu na prvom ciklusu. Raspored nastave na oba ova ciklusa je, prema tome, usklađen sa rasporedom nastave na prvom ciklusu, tj. sa obavezama i opterećenjem nastavnika i asistenata, slobodnim terminima i slobodnim učionicama. Sva predavanja i vježbe na drugom ciklusu studija počinju najranije od 16:00, dok se predavanja na trećem ciklusu studija održavaju subotom.

Oglasna ploča


Apsolventski ispit

Ispiti iz predmeta kod prof. dr. Senaida Hadžića za apsolvente i imatrikulante biće održani 30. maja 2022. godine u učionici 011 sa početkom u 13:00.


Početak nastave u ljetnom semestru

Nastava u ljetnom semestru ak. 2021/22. godine počinje 28. februara 2022. godine.
Raspored nastave dostupan je na ovoj web-stranici u sekciji "Raspored nastave 2021/22" i na oglasnoj ploči u prostorijama Filozofskog fakulteta.


Ovjera i upis semestra

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra traju od 17. do 21. januara 2022. godine.
Za ovjeru i upis potrebni su indeks sa svim potpisima, jedan semestralni list i dokaz o uplati školarine (uplatnica).


Prijava ispita

Prijava ispita za akademsku 2021/22. godinu počinje 04. januara i traje do 14. januara 2022. godine.