Časopis Historijska misao

Aktuelni broj

Osmi broj časopisa Historijska misao izlazi u svojoj ustaljenoj koncepciji sa rubrikama Članci i Prikazi. Prva rubrika sadrži šest radova, od čega pet domaćih i jedan rad iz susjedne Hrvatske, hronološki raspoređenih prema periodima koje obuhvataju. Radovi objavljeni u ovom broju časopisa obuhvataju razdoblje od kasnog srednjeg vijeka do savremenog doba. U prostornom smislu uglavnom tretiraju Bosnu i Hercegovinu, dok se jedan rad težišno odnosi na područje Republike Hrvatske i manjim dijelom na Bosnu i Hercegovinu. Vrlo su struktuirani i pružaju informacije o širem spektru pitanja, između ostalog, o historijskoj metodologiji, socijalnoj historiji, historijskim ličnostima i drugim fenomenima. Časopis Historijska misao 8, za 2022, izlazi 2024. godine. Iako iz opravdanih razloga izlazi s izvjesnim zakašnjenjem, smatramo da će i ovaj broj opravdati očekivanja stručne, naučne i šire javnosti. Zahvaljujemo se autorima na vrijednim prilozima, recenzentima za posvećenost, tehničkom uredniku i redakciji na ustrajnosti, te bibliotekarki Filozofskog fakulteta u Tuzli Ilijani Gavran-Radojević za UDK i DOI brojeve. Posebnu zahvalnost dugujemo Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, uz čiju finansijsku podršku je štamapan ovaj broj časopisa.


Cijeli broj

Dosadašnji brojevi

Historijska misao 7 (2021)

Prikaži cijeli broj

Historijska misao 6 (2020)

Prikaži cijeli broj

Historijska misao 5 (2019)

Prikaži cijeli broj

Historijska misao 4 (2018)

Prikaži cijeli broj

Historijska misao 3 (2017)

Prikaži cijeli broj

Historijska misao 2 (2016)

Prikaži cijeli broj

Historijska misao 1 (2015)

Prikaži cijeli broj

Podaci o časopisu


Uređivačka politika

IndeksiranIzdavač

Glavni i odgovorni urednik

Mersiha Imamović

Redakcija

061 644 338
historijska.misao@untz.ba
Tihomila Markovića 1, 75000 Tuzla