Historijska misao, God. I, br. 1 (2015), Tuzla, 2015

 • PDF Predgovor
 • PDF Sadržaj

 • PDF Bego Omerčević, Mersiha Imamović, Najstariji korijeni građanskog društva na tlu današnje Bosne i Hercegovine, 11-25.
 • PDF Alen Salihović, Nekoliko naznaka o privrednim i trgovačkim prilikama Bosanskog ejaleta i susjeda krajem XVII i početkom XVIII stoljeća, 27-43.
 • PDF Senaid Hadžić, Rimokatoličke župe Breške i Donja Tuzla u 19. stoljeću. Osnivanje, teritorijalni okvir i osobenosti stanovništva, 45-66.
 • PDF Izet Šabotić, Odluke Berlinskog kongresa u svjetlu gusinjsko-plavske afere (1878-1880), 67-93.
 • PDF Omer Zulić, Kulturno-prosvjetno djelovanje “Gajreta” u Okrugu Tuzla u austrougarskom periodu, 95-112.
 • PDF Salkan Užičanin, Strani kapital u privredi Bosne i Hercegovine (1918– 1941), 113-156.
 • PDF Sead Selimović, Školstvo u političkoj djelatnosti poslanika Jugoslavenske muslimanske organizacije u Narodnoj skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 157-179.
 • PDF Adnan Jahić, Bilješke o djelovanju bosanskohercegovačke uleme u Drugom svjetskom ratu (1941-1945), 181-206.
 • PDF Denis Bećirović, Osnivanje, položaj i aktivnosti prvog Udruženja službenika Islamske zajednice u socijalističkoj Bosni i Hercegovini, 207-225.
 • PDF Filip Škiljan, Bošnjaci na otoku Krku i u gradu Buzetu, 227-255.
 • PDF Izet Hadžić, Borba za opstanak i međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine, 257-280.

 • PDF Prikazi
 • PDF Preuzmi cijeli broj

Podaci

Glavni i odgovorni urednik

Adnan Jahić, Univerzitet u Tuzli

Redakcija

 • Blagoje Govedarica, Freie Universität Berlin;
 • Senaid Hadžić, Univerzitet u Tuzli;
 • Marko Attila Hoare, Kingston University London;
 • Božidar Jezernik, Univerza v Ljubljani;
 • Husnija Kamberović, Univerzitet u Sarajevu;
 • Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest Zagreb;
 • Bego Omerčević, Univerzitet u Tuzli;
 • Šerbo Rastoder, Univerzitet Crne Gore;
 • Sead Selimović, Univerzitet u Tuzli;
 • Izet Šabotić, Univerzitet u Tuzli;

Sekretar

Mersiha Imamović, Univerzitet u Tuzli