Treći ciklus studija historije

Nastavni plan i program

Odsjek za historiju ima dva aktivna studijska programa na trećem ciklusu studija, i to Prostor današnje Bosne i Hercegovine u vrijeme rimske uprave i Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću. Nastavu na drugom ciklusu studija izvode zaposlenici Univerziteta u Tuzli sa Odsjeka za historiju, uz angažman akademskog osoblja izvan institucije.
Završetkom trećeg ciklusa studija student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje Doktor društvenih nauka iz područja historije.
Treći ciklus studija (doktorski studij) izvodi se po studijskim godinama i semestrima, a traje tri studijske godine, odnosno šest semestara. Obim doktorskog studija vrednuje se sa 180 ECTS bodova. U jednoj studijskoj godini obim studijskog programa iznosi 60 ECTS bodova, odnosno 30 ECTS bodova u jednom semestru. Studijski program realizuje se kroz nastavu, naučnoistraživački rad, izradu i odbranu doktorske disertacije. Nastavni proces se izvodi kroz predavanja, seminare (pristupne radove), konsultacije.