Historijat

Univerzitet u Tuzli jedna je od najstarijih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. U četrdesettrogodišnjoj historiji razvijao se i nadograđivao i izrastao u respektabilnu obrazovnu naučnu instituciju, koja je postala okosnica poslijeratne obnove i razvoja šire regije. Nastanak i razvoj Univerziteta u Tuzli možemo sagledati kroz četiri faze. U prvoj fazi su osnivane visokoškolske organizacije, kao odjeljenja Univerziteta u Sarajevu, materijalno i kadrovski se osnaživale i sticale ugled u društveno-političkoj i javnoj sferi regije sjeveroistočne Bosne, odnosno Bosne i Hercegovine. Druga faza obuhvaća period od okončanja aktivnosti na osnivanju Univerziteta 1976. godine do početka 1992. godine, što je bila faza potpune afirmacije ove institucije. Treća faza se odnosi na održanje kontinuiteta funkcioniranja Univerziteta u ratnim okolnostima i poslijeratne konsolidacije. Četvrta faza teče od donošenja kantonalnog Zakona o visokom obrazovanju, odnosno Univerzitetu u Tuzli koji je, prvi u Bosni i Hercegovini, organiziran po evropskom modelu integriranog univerziteta.
Filozofski fakultet u Tuzli osnovan je 1960/61. godine, kada je kao visokoškolska ustanova djelovao pod imenom Viša pedagoška škola, koja je prerasla u Pedagošku akademiju, u kojoj su se obrazovali nastavnici raznih društveno-humanističkih profila. Razvoj se nastavlja 1993. godine kada Pedagoška akademija zvanično postaje Filozofski fakultet sa četverogodišnjim studijem i velikim brojem odsjeka. Daljim razvojem, 2000. godine Filozofski fakultet postaje visokoškolska ustanova na kojoj se obrazuju studenti isključivo humanističkog i društvenog usmjerenja. Od akademske 2008/09. godine svi studiji se izvode po bolonjskom modelu, u tri ciklusa studija. Fakultet se trenutno sastoji od 14 studijskih odsjeka i programa.
Odsjek za historiju i geografiju, kao dvopredmetni četverogodišnji studijski odsjek osnovan je akademske 1993/94. godine, kao sedmi odsjek novoformiranog Filozofskog fakulteta u Tuzli. Kao dvopredmetni studijski odsjek (historija-geografija) funkcionirao je do akademske 1999/2000. godine kada je došlo do razdvajanja na dva jednopredmetna studijska odsjeka: za historiju i za geografiju. Odsjek za historiju sada djeluje kao jedan od studijskih programa Filozofskog fakulteta u Tuzli i ima u stalnom radnom odnosu sedam doktora nauka. Odsjek ima četiri uže naučne oblasti na temelju kojih se uglavnom i izvodi nastava, a to su: stari vijek, srednji vijek, novi vijek i savremeno doba.

Osnovni podaci

Rektor Univerziteta:
Prof. dr. Nermina Hadžigrahić

Dekan Fakulteta:
Prof. dr. Nihada Delibegović Džanić

Voditelj odsjeka:
Doc. dr. Mersiha Imamović

Časopis:
Historijska misao

BA studijski program:
Inoviran 2023/2024.

Više o Univerzitetu


Više o Fakultetu