Drugi ciklus studija historije

Nastavni plan i program

Odsjek za historiju ima tri studijska programa na drugom ciklusu studija, i to Historija Bosne i Hercegovine, Stari i srednji vijek i Novi vijek i savremeno doba. Aktivni studijski program je Historija Bosne i Hercegovine.
Nastavu na drugom ciklusu studija izvode zaposlenici Univerziteta u Tuzli sa Odsjeka za historiju, uz angažman akademskog osoblja izvan institucije.
Završetkom prvog ciklusa studija student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje magistar historije.
Studijski program „Historija Bosne i Hercegovine“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli daje mogućnost svojim polaznicima da se, temeljem relevantnih saznanja do kojih je historijska nauka doprla, uključujući najrecentnija znanja, usredsrede na izuĉavanje cjelokupne bosanskohercegovačke historije, od najstarijih vremena do danas, kako bi bili kompetentni nastavnici, profesori, predavači te općenito tumači i prenositelji istine o Bosni i Hercegovini, o njenim građanima i narodima, o njenoj kulturi i tradiciji, osposobljeni da odgovore izazovima epohe u kojoj globalna dostupnost informacija pomaţe prenošenju činjenica, ali i širenju različitih dezinformacija, proizvoljnosti i iskrivljenih pogleda na događaje i ličnosti iz starije i novije prošlosti.