Akademsko osoblje Odsjeka za historiju
Zaposlenici

Dr. Adnan Jahić


Redovni profesor


Savremeno doba

Dr. Izet Šabotić


Redovni profesor


Novi vijek

Dr. Sead Selimović


Redovni profesor


Savremeno doba

Dr. Denis Bećirović


Vanredni profesor


Savremeno doba

Dr. Mersiha Imamović


Vanredna profesorica


Stari vijek

Amir Krpić MA


Viši asistent


Novi vijek


Vanjski saradnici

Nastavnici (sa izborom)


Gostujući predavači

Asistenti