Akademsko osoblje Odsjeka za historiju
Zaposlenici

Dr. Adnan Jahić


Redovni profesor


Savremeno doba

Dr. Izet Šabotić


Redovni profesor


Novi vijek

Dr. Senaid Hadžić


Redovni profesor


Novi vijek

Dr. Sead Selimović


Vanredni profesor


Savremeno doba

Dr. Denis Bećirović


Vanredni profesor


Savremeno doba

Dr. Mersiha Imamović


Docent


Stari vijek

Amir Krpić MA


Asistent


Novi vijek

Akademsko osoblje Odsjeka za historiju
Vanjski saradnici - nastavnici

Dr. Snežana Božanić


Redovni profesor


Srednji vijek
Historija srednjovjekovne Srbije
Privredna, kulturna historija

Dr. Adnan Velagić


Redovni profesor


Savremeno doba
Moderna i savremena historija Bosne i Hercegovine
Politička, privredna, kulturna historija

Dr. Midhat Spahić


Vanredni profesor


Srednji vijek
Historija srednjovjekovne Bosne
Politička, privredna, kulturna historija

Dr. Marijan Premović


Vanredni profesor


Srednji vijek
Historija srednjovjekovne Crne Gore
Politička, vjerska, kulturna historija

Dr. Dženan Dautović


Docent


Srednji vijek
Historija srednjovjekovne Bosne
Politička, vjerska, kulturna historija

Dr. Nedim Rabić


Docent


Srednji vijek
Historija srednjovjekovne Bosne
Politička, privredna, kulturna historija

Akademsko osoblje Odsjeka za historiju
Vanjski saradnici - asistenti

Dr. Salkan Užičanin


Viši asistent


Savremeno doba
Historija Bosne i Hercegovine u prvoj polovini 20. stoljeća
Politička, privredna, kulturna historija

Dr. Semir Hadžimusić


Stručnjak iz prakse


Savremeno doba
Savremena historija Bosne i Hercegovine
Kulturna historija

Nerman Kovačević MA


Asistent


Srednji vijek
Historija srednjovjekovne Bosne
Politička, privredna, kulturna historija

Samir Halilović MA


Stručnjak iz prakse


Srednji vijek
Historija srednjovjekovne Bosne
Kulturna historija

Ibrahim Kabil MA


Stručnjak iz prakse


Srednji vijek
Historija srednjovjekovne Bosne
Politička historija