Dr. Izet Šabotić

              Rođen: 1964, Bihor, Crna Gora
Zvanje: Redovni profesor
UNO izbor: Novi vijek
Period zanimanja: Druga polovina 19. i prva polovina 20. stoljeća
Područje zanimanja: Politička i društvena historija BiH, Bošnjačka historija, Agrarno pitanje, Arhivistika
Kabinet: 041/4
E-mail: sabota_tuzla@hotmail.com
Google Scholar
Facebook

Biografija

Izet (Tahir) Šabotić, rođen 03. juna 1964. godine. Pedagošku akademiju završio u Skoplju. Filozofski fakultet Odsjek za historiju završio na Univerzitetu u Tuzli. Magistirao 2003. godine na Univerziteta u Sarajevu, a doktorirao 24. maja 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, na temu: „Agrarna reforma i kolonizacija u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1948. godine“. Naučna oblast kojom se bavi je „Novi vijek“. Učestvovao je kao predavač na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim skupovima. Dugogodišnji je glavni i odgovorni urednik časopisa: Arhivska praksa i Glasnik arhiva, Arhivističkog udruženja Bosne i Hecegovine i Historijski pogledi, te član redakcija nekoliko međunarodnih i domaćih časopisa i drugih publikacija. Aktivno je sudjelovao u realizaciji brojnih kulturnih, naučnih i stručnih sadržaja u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Obavljao je brojne dužnosti u stručnim i naučnim asocijacijama na svim nivoima.


Nastavni predmeti na Odsjeku (2022/23)

 • Opća historija novog vijeka I (1492-1789) [BA]
 • Opća historija novog vijeka II (1789-1918) [BA]
 • Historija zemalja jugoistočne Evrope od 1453. godine do kraja 18. stoljeća [BA]
 • Arhivistika i arhivska praksa [BA]
 • Migracije stanovništva i vjersko nacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini tokom XIX stoljeća [DR]

Objavljene knjige

 • 2021. Tvrda kora i krvave brazde: Agrarna reforma i kolonizacija u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1948. godine, Tuzla.
 • 2019. Život, ljudi, događaji: Tuzla na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Tuzla.
 • 2019. Čifčijski odnosi i promjena vlasništva nad zemljom u Bosni i Hercegovini (1978-1918), Tuzla.
 • 2017. Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1992-1995), (koautor) Tuzla.
 • 2014. Biobibliografija zaposlenika Arhiva Tuzla (povodom 60 godina rada 1954.-2014.), (koautor), Tuzla.
 • 2013. Agrarne prilike u Bosanskom ejaletu (1839.-1878.), Tuzla.
 • 2012. Časopis Arhivska praksa-doprinos razvoju arhivske djelatnosti u Bosni i Hercegovini, Tuzla.
 • 2012. Vodič Arhiva Tuzlanskog kantona, (koautor), Tuzla.
 • 2011. Tapi devteri- Defteri Gradačca iz 1876,(koautor), Tuzla-Gradačac
 • 2007. Deset godina časopisa Arhivska praksa 1997.-2007. Tuzla.
 • 2005. Pedeset godina arhiva u Tuzli 1954.-2004.(koautor), Tuzla.