Dr. Izet Šabotić

              Rođen: 1964, Bihor, Crna Gora
Zvanje: Redovni profesor
UNO izbor: Novi vijek
Period zanimanja: Druga polovina 19. i prva polovina 20. stoljeća
Područje zanimanja: Politička i društvena historija BiH, Bošnjačka historija
Kabinet: 041/4
E-mail: izet.sabotic@unitz.ba
Google Scholar
Facebook
Vidi CV

Biografija

Izet (Tahir) Šabotić, rođen 03. juna 1964. godine. Pedagošku akademiju završio u Skoplju. Filozofski fakultet Odsjek za historiju završio na Univerzitetu u Tuzli. Magistirao 2003. godine na Univerziteta u Sarajevu, a doktorirao 24. maja 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, na temu: „Agrarna reforma i kolonizacija u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1948. godine“. Naučna oblast kojom se bavi je „Novi vijek“. Učestvovao je kao predavač na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim skupovima. Dugogodišnji je glavni i odgovorni urednikčasopisa: Arhivska praksa i Glasnik arhiva, Arhivističkog udruženja Bosne i Hecegovine i Historijski pogledi, te član redakcija nekoliko međunarodnih i domaćih časopisa i drugih publikacija. Autor je i koautor devet knjiga i pet udžbenika, te više od 250 naučnih i stručnih radova iz oblasti historije i arhivistike, objavljenih u više domaćiih i straniih časopisa. Urednik i recezent je više od 70 knjiga iz oblasti historije i arhivistike. Aktivno je sudjelovao u realizaciji brojnih kulturnih, naučnih i stručnih sadržaja u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Obavljao je brojne dužnosti u stručnim i naučnim asocijacijama na svim nivoima. Aktualni je predsjednik UO Centra za istraživanje moderne i savremene historije, član predsjedništva Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, te član Arhivističkog vijeća Bosne i Hercegovine. Za postignute rezultate u oblasti obrazovanja, nauke i kulture više puta je nagrađivan, kako od strane domaćih, tako i međunarodnih ustanova i institucija. Živi i radi u Tuzli, oženjen je i otac dvoje djece.

Objavljene knjige

 • 2005. Pedeset godina arhiva u Tuzli 1954.-2004.(koautor), Tuzla.
 • 2007. Deset godina časopisa Arhivska praksa 1997.-2007. Tuzla.
 • 2011. Tapi devteri- Defteri Gradačca iz 1876,(koautor), Tuzla-Gradačac
 • 2012. Vodič Arhiva Tuzlanskog kantona, (koautor), Tuzla.
 • 2012. Časopis Arhivska praksa-doprinos razvoju arhivske djelatnosti u Bosni i Hercegovini, Tuzla.
 • 2013. Agrarne prilike u Bosanskom ejaletu (1839.-1878.), Tuzla.
 • 2014. Biobibliografija zaposlenika Arhiva Tuzla (povodom 60 godina rada 1954.-2014.), (koautor), Tuzla.
 • 2017. Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1992-1995), (koautor) Tuzla.
 • 2019. Čifčijski odnosi i promjena vlasništva nad zemljom u Bosni i Hercegovini (1978-1918), Tuzla.
 • 2019. Život, ljudi, događaji: Tuzla na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Tuzla.
 • 2021. Tvrda kora i krvave brazde: Agrarna reforma i kolonizacija u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1948. godine, Tuzla.