Dr. Sead Selimović

              Rođen: 1963, Kalesija, BiH
Zvanje: Vanredni profesor
UNO izbor: Savremeno doba
Period zanimanja: Međuratni period, druga polovina 20. stoljeća
Područje zanimanja: Politička i kulturna historija BiH, historija školstva, demografska historija
Kabinet: 039/A
E-mail: sead.selimovic20@gmail.ba
Google Scholar

Biografija

Sead (Mehmed) Selimović rođen je 14. oktobra 1963. godine u Babinoj Luci, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio je u Tojšićima, a srednju (gimnaziju) u Tuzli. Akademsko zvanje profesora historije i geografije stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Postdiplomski studij Historija Bosne i Hercegovine završio je na Filozofskom fakultetu u Tuzli gdje je, 20 novembra 2003. godine, odbranio magistarski rad Bosna i Hercegovina 1918 - 1941. u historijskim izvorima. Odbranom magistarskog rada stekao je pravo na naučni stepen magistar društvenih nauka iz područja historije. Doktorirao je 27. decembra 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli uspješno odbranivši disertaciju pod nazivom ''Školstvo u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1929. godine.'' Odbranom doktorske disertacije stekao je pravo na naučni stepen doktor društvenih nauka iz područja historije. Radni vijek započeo je u Osnovnoj školi Tojšići u Tojšićima. Od akademske 1999/2000. do kraja septembra 2003. godine radio je kao saradnik - asistent na užoj naučnoj oblasti Historija savremenog doba na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Od prvog jula 2002. do 31. marta 2004. godine bio je zaposlen u Arhivu Tuzlanskog kantona, a od prvog aprila 2004. godine radi na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u zvanju višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Savremeno doba. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Savremeno doba izabran je 23. aprila 2008., a u zvanje vanrednog profesora 24. aprila 2013. godine. Objavio je više desetina naučnih i stručnih radova kao autor i koautor, iz područja historijske nauke. Kandidat je član redakcije časopisa za historiju Saznanja (broj 1-5), časopisa Arhivska praksa (broj 5-21) i Historijska misao (broj 1-3). Glavni je i odgovorni urednik časopisa Historijski pogledi, čiji je izdavač Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla.


Nastavni predmeti

Objavljene knjige

 • 2021. Za jedinstveno domovine i slavu dinastije: Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca , Tuzla
 • 2017. Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, (koautor) Tuzla
 • 2014. 115 godina Gimnazije ‘’Meša Selimović’’ u Tuzli, Sarajevo
 • 2012. Kultura i tradicija u Bosni i Hercegovini. Višemilenijski kontinuitet, (koautor) Tuzla
 • 2009. Kulturna historija Bosne i Hercegovine, (koautor) Tuzla
 • 2007. Tuzlanski kraj 1851. – 1991. Demografske i socijalne promjene, (koautor) Tuzla
 • 2005. Pedeset godina Arhiva u Tuzli (1954-2004), (koautor) Tuzla