Dr. Denis Bećirović

              Rođen: 1975, Tuzla, BiH
Zvanje: Vanredni profesor
UNO izbor: Savremeno doba
Period zanimanja: Period socijalističke Jugoslavije
Područje zanimanja: Politička historija BiH, odnos države i vjerskih zajednica
Kabinet: 041/4
E-mail: becirovicdmde@gmail.com
Google Scholar

Biografija

Denis Bećirović je rođen 1975. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završio je u Tuzli. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirao je 1998. godine i stekao zvanje profesora historije - geografije. Bio je prvi student koji je diplomirao na ovom odsjeku. Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upisao je 2000. godine iz oblasti Savremena historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću. Navedeni postdiplomski studij završio je 2002. godine sa prosječnom ocjenom 9,5. Zvanje magistra historijskih nauka je stekao u junu 2004. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U januaru 2010. godine stekao je zvanje doktora historijskih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 2010. godine angažiran je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u zvanju docenta za užu nastavno-naučnu oblast „Savremeno doba“. Zvanje vanrednog profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli stekao je 2017. godine. Bio je promotor i recenzent brojnih naučnih i stručnih knjiga. Aktivno je participirao u zemlji i inozemstvu na brojnim znanstvenim konferencijama i simpozijumima iz historiografije i drugih društvenih nauka. Član je Odbora za istorijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u periodu od 2011. do 2016. godine. U 2016. godini mandat u Odboru za istorijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine produžen mu je za narednih šest godina. Na poziv Biroa za obrazovanje i kulturu Sjedinjenih Američkih Država učestvovao je u International Visitors Leadership Program of the United States Department of State „The Role of the Legislative Branch“ (Washington - New York, oktobar – novembar 2007. godine). Životnom mozaiku Denisa Bećirovića treba dodati i njegovo aktivno participiranje u društvenom životu Bosne i Hercegovine. Između ostalog, osnovni ciljevi njegovog društvenog angažmana bili su afirmiranje i promoviranje ljudskih prava i građanskih sloboda, kao i aktivna podrška razvoju obrazovanja i nauke u Bosni i Hercegovini. Zbog takvog angažmana dobitnik je nekoliko domaćih i inozemnih priznanja i nagrada. Oženjen, otac dvoje djece.

Objavljene knjige

 • 2021. Teritorijalni ekspanzionizam Srbije prema Bosni i Hercegovini (1804-2020), Sarajevo
 • 2012. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme avnojevske Jugoslavije (1945-1953), Zagreb-Sarajevo
 • 2005. Informbiro i Sjeveroistočna Bosna. Odjeci i posljedice sukoba KPJ-Informbiro (1948 -1953), Tuzla