Publikacije i naučno-istraživački rad na Odsjeku za historiju

Historijska misao

Časopis Historijska misao je pokrenut s ciljem pružanja dodatnog poticaja razvoju historijske nauke u Bosni i Hercegovini i stvaranja novog prostora za objavljivanje rezultata istraživanja iz oblasti historiografije, kako afirmiranim historičarima tako i mladim istraživačima, polaznicima postdiplomskih i doktorskih studija, profesorima historije, ali i drugim stručnjacima srodnih nauka koji mogu ponuditi radove u skladu sa naučnim i stručnim standardima časopisa. Izdavači su pokrenuli časopis temeljem svijesti da historijskoj nauci treba osigurati povoljniji status u naučnom životu Bosne i Hercegovine te u bosanskohercegovačkom društvu uopće, uključujući potrebu afirmacije historijskih uvida kao važne pretpostavke humanizacije društvenih odnosa u Bosni i Hercegovini i na prostoru bivše jugoslavenske države.

Knjige

Odsjek za historiju je u proteklom periodu posvetio veliku pažnju naučno-istraživačkom radu, čiji su rezultat brojne publikacije (knjige, časopisi), doktorske disertacije, naučne konferencije. Tako je Odsjek, zajedno sa Društvom historičara Tuzlanskog kantona, pokrenuo naučni časopis Historijska misao 2015. godine, a trenutno je objavljeno pet brojeva. Prije toga, Odsjek je imao časopis Saznanja. Također, u proteklom periodu su zaposlenici i saradnici Odsjeka objavili veći broj knjiga naučnog karaktera.

Naučne konferencije

Doktorske disertacije