Amir Krpić, MA

              Rođen: 1995, Tuzla, BiH
Zvanje: Viši asistent
UNO izbor: Novi vijek
Period zanimanja: 1850-1918
Područje zanimanja: Socijalna historija, politička historija
Kabinet: 008
E-mail: krpic.amir@gmail.com amir.krpic@untz.ba
Google Scholar
ORCID ID

Biografija

Amir (Muhamed) Krpić rođen je 07. 01. 1995. godine u Tuzli. Osnovnu školu je završio u Javnoj ustanovi Osnovnoj školi „Đurđevik“ u Đurđeviku, a srednju školu u Javnoj ustanovi Gimnazija Živinice u Živinicama. Prvi ciklus studija završio je na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u julu akademske 2017/18. godine. Na istom odsjeku je akademske 2020/21. godine završio master studij po programu „Historija Bosne i Hercegovine“ sa temom završnog magistarskog rada Reforme u Zvorničkom sandžaku šezdesetih godina 19. stoljeća. Na matičnom odsjeku je akademske 2018/19. izabran za asistenta na užoj naučnoj oblasti „Novi vijek“, te je u skladu s tim angažovan u izvođenju nastave na predmetima iz opšte, regionalne i nacionalne historije odgovarajućeg perioda. Akademske 2021/22. godine upisao je doktorski studij na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu.

Objavljeni radovi

 • 2024. Structure of firearms holders in the Tuzla Circle in 1904, Historijska misao (8): Tuzla
 • 2022. Sastav gradskih vijeća u Bosanskom vilajetu (1866-1875): između zakona i prakse, Historijska misao (7): Tuzla
 • 2022. Pregled čeških činovnika u upravi tuzlanskog Okruga (1884-1914): Prilog proučavanju učešća Čeha u upravi Bosne i Hercegovine, DHS (20): Tuzla
 • 2022. Provedba osmanske Uredbe o vilajetima u Zvorničkom sandžaku, Kulturno-historijski tokovi u Bosni 15-19. stoljeća (IV): Sarajevo
 • 2022. Tanzimatski princip izborne ravnopravnosti i njegova primjena u Banjalučkom sandžaku (1866-1875), Sineza (3/1): Banja Luka
 • 2022. Provođenje vilajetskog zakona u kazama Zvorničkog sandžaka, DHS (19): Tuzla
 • 2022. The 1862 Kanlica Conference and Demographic Changes in Northeast Bosnia in the 1860, Prague Papers (2020/2): Prag
 • 2021. Osmanski karavanski putevi na planini Konjuh (Kladanj), (koautor) Historijska misao (6): Tuzla