Amir Krpić, MA

              Born: 1995, Tuzla, BiH
Title: Assistant
Field area: Modern history
Period of interest: 1850-1918
Field of interest: Social history, administration history
Room: 039/B
E-mail: krpic.amir@gmail.com amir.krpic@untz.ba
Google Scholar
ORCID ID

Biography (in Bosnian)

Amir (Muhamed) Krpić rođen je 07. 01. 1995. godine u Tuzli, sa stalnim mjestom stanovanja u mjesnoj zajednici Đurđevik, Grad Živinice. Osnovnu školu je završio u Javnoj ustanovi Osnovnoj školi „Đurđevik“ u Đurđeviku, a srednju školu u Javnoj ustanovi Gimnazija Živinice u Živinicama. Prvi ciklus studija završio je na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u julu akademske 2017/18. godine. Na istom odsjeku je akademske 2020/21. godine završio master studij po programu „Historija Bosne i Hercegovine“ sa temom završnog magistarskog rada Reforme u Zvorničkom sandžaku šezdesetih godina 19. stoljeća. Na matičnom odsjeku je akademske 2018/19. izabran za asistenta na užoj naučnoj oblasti „Novi vijek“, te je u skladu s tim angažovan u izvođenju nastave na predmetima iz opšte, regionalne i nacionalne historije odgovarajućeg perioda. Akademske 2021/22. godine upisao je doktorski studij na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu.

Published articles

 • 2022. Tanzimatski princip izborne ravnopravnosti i njegova primjena u Banjalučkom sandžaku (1866-1875), Sineza (3/1): Banja Luka
 • 2022. Provođenje vilajetskog zakona u kazama Zvorničkog sandžaka, DHS (19): Tuzla
 • 2022. The 1862 Kanlica Conference and Demographic Changes in Northeast Bosnia in the 1860s, Prague Papers (2020/2): Prague
 • 2021. Osmanski karavanski putevi na planini Konjuh (Kladanj), (koautor) Historijska misao (6): Tuzla
 • 2020. Pregled savremene hrvatske historiografije o školstvu (2000-2018), Historijska misao (5): Tuzla