Migracije i Bosna i Hercegovina u XX stoljeću

Nastavnik: dr. sc. Sead Selimović, vanr. prof.
Saradnik: Nema
Status predmeta: izborni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 7
Godina/semestar: I/II

- Migracije u prvoj deceniji 20. stoljeća,
- Migracije pod utjecajem balkanskih ratova,
- Prvi svjetski rat i migracije,
- Migracije između dva svjetska rata,
- Drugi svjetski rat i migracije,
- Migracije u periodu 1945-1992. godine,
- Agresija na Bosnu i Hercegovinu i migracije
- Migracije od 1996. godine

- Ovladati osnovnim uzrocima i posljedicama migracija u prvoj deceniji 20. stoljeća, migracijama pod utjecajem balkanskih ratova i migracijama u Prvom svjetskom ratu,
- Usvojiti znanja o migracijama i Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata i u Drugom svjetskom ratu koristeći se historijskim izvorima prvog reda i relevantnom literaturom,
- Ovladati znanjem o migracijama u periodu 1945-1992. godine,
- Usvojiti znanja o migracijama u periodu agresije na međunarodno priznatu Republiku Bosnu i Hercegovinu, te o migracijama od 1996. godine.

Na kraju kursa uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, trebali bi biti osposobljeni da samostalno konceptualiziraju istraživački projekat iz područja migracija u Bosni i Hercegovini tokom 20. stoljeća, pravilno izaberu i realiziraju odgovarajuće istraživačko pitanje, izaberu adekvatne naučne metode, artikulišu generalnu i pomoćne hipoteze, prikupe historijske izvore i literaturu te izvrše njihovu kritiku, primijene odgovarajuće tehnike obrade podataka te samostalno interpretiraju dobijene rezultate i napišu izvještaj (rad, članak) za naučni časopis, ili da napišu neku drugu vrstu naučno utemeljenog historijskog rada.

Maksimalan broj bodova se dobija sumiranjem maksimalno mogućeg broja bodova definiranih za svaki kriterij pojedinačno u toku semestra.
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Prisustvo i aktivnost na predavanjima: 30 bodova
Pristupni rad: 30 bodova
Usmeni dio završnog ispita: 40 bodova
UKUPNO: 100
Minimum za prolaznu ocjenu je ukupan zbir od 54 boda:
OCJENE
54 - 63 = 6 (šest); 64 - 73 = 7 (sedam); 74 - 83 = 8 (osam); 84 - 93 = 9 (devet); 94 - 100 = 10 (deset)

Bandžović, Safet: Iseljavanje Bošnjaka u Tursku, Sarajevo 2006;
Bandžović, Safet: Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, Sarajevo 2013;
Bandžović, Safet: Deosmanizacija Balkana i Bošnjaci, Sarajevo 2013.;
Bandžović, Safet: Bošnjaci i Turska, Sarajevo 2014;
Bošnjović, Ilijas: Demografska crna jama, Sarajevo 1990;
Imamović, Mustafa: Historija Bošnjaka, Sarajevo 1997;
Jahić Adnan, Islamska zajednica u Bosnii Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918-19141), Zagreb 2010.
Migracije i Bosna i Hercegovina, Zbornik radova, Sarajevo 1990.
Selimović, Sead-Hadžić Senaid: Tuzlanski kraj 1851-1991.: demografske i socijalne promjene, Tuzla 2007.
Migracije u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova sa naučnih skupova održanih 19. 01. 2010. i 12. 09. 2011. godine u Tuzli, Tuzla 2011.
Husnija Kamberović, Prema modernom društvu: Bosna i Hercegovina od 1945 do 1953. godine Tešanj 2000.

Ostali izborni predmeti na studijskom programu

Privredne prilike u BiH u XIX stoljeću Odnosi Bosne i Hercegovine i susjeda u XIX stoljeću Srpska i hrvatska politika prema BiH u XX stoljeću Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu