Privreda na bosanskohercegovačkim prostorima u rimsko doba

Nastavnik:
Saradnik: Nema
Status predmeta: izborni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 7
Godina/semestar: I/II

- Stanje privrede na bosanskohercegovačkim prostorima u ranoj fazi rimske uprave (od 9. god. do kraja II stoljeća),
- Privredni procvat na bosanskohercegovačkim prostorima u vrijeme Severijanske obnove (kraj II i prva polovina III stoljeća),
- Poljoprivreda,
- Stočarstvo,
- Zanatstvo,
- Rudarstvo,
- Trgovina,
- Stagnacija i odumiranje privrede na bosanskohercegovačkim prostorima,
- Refleksije krize i propasti Rimskog carstva na bosanskohercegovačke prostore,
- Obnavljanje privrede u vrijeme gotske uprave,
- Potpuno odumiranje privrede na bosanskohercegovačkim prostorima (kraj VI i početak VII stoljeća).

-Usvojiti osnovna znanja o privredi i privređivanju na bosanskohercegovačkim prostorima u ranoj fazi rimske uprave (od 9. god. do kraja II stoljeća)verijanske obnove,
- Usvojiti potrebna znanja o privrednim granama i njihovom razvoju u vrijeme Severijanske obnove,
- Ovladati potrebnim znanjima o iskorištavanju privrednih resursa i njihovom korištenju za svakodnevne potrebe,
- Usvojiti potrebna znanja o uzrocima stagnacije i odumiranja privrednih djelatnosti tokom IV i u prvoj polovini V stoljeća,
- Ovladati potrebnim znanjima o privrednoj renesansi u vrijeme Gota,
- Usvojiti potrebna znanja o rezultatima i posljedicama odumiranja privrede na bosanskohercegovačkim prostorima,
- Osposobljavanje kandidata za istraživački rad iz historije starog vijeka kroz prizmu istraživanja, proučavanja i poimanja privrede i privređivanja u vrijeme rimsko-gotske uprave.

Uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, trebali bi biti osposobljeni da samostalno konceptualiziraju istraživački projekat iz područja starovjekovne historije, odnosno privrede i privređivanja na bosanskohercegovačkim prostorima u rimsko doba, zatim da kroz istraživački projekat spoznaju koliki utjecaj je imalo rudarstvo, trgovina i zanatstvo na život ondašnjeg stanovništva, te koje su bile posljedice privredne stagnacije na opće prilike u današnjoj Bosni i Hercegovini. Također se očekuje da studenti pravilno izaberu i realiziraju odgovarajuće istraživačke probleme i metode, artikulišu generalnu i pomoćne hipoteze, primijene odgovarajuće tehnike obrade podataka te samostalno interpretiraju dobijene rezultate i napišu izvještaj za naučni časopis.

Maksimalan broj bodova se dobija sumiranjem maksimalno mogućeg broja bodova definiranih za svaki kriterij pojedinačno u toku semestra.
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Prisustvo i aktivnost na predavanjima: 30 bodova
Pristupni rad: 30 bodova
Usmeni dio završnog ispita: 40 bodova
UKUPNO: 100
Minimum za prolaznu ocjenu je ukupan zbir od 54 boda:
OCJENE
54 - 63 = 6 (šest); 64 - 73 = 7 (sedam); 74 - 83 = 8 (osam); 84 - 93 = 9 (devet); 94 - 100 = 10 (deset)

- Grupa autora, Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984.
- I. Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Sarajevo 1988.
- B. Omerčević, Bosna i Hercegovina u vrijeme kasne antike, Tuzla 2010.
- E. Pašalić, Problemi ekonomskog razvitka u unutrašnjosti rimske provincije Dalmacije, CBI, Sarajevo V/1967.
- E. Imamović, Eksploatacija zlata i srebra u rimskoj provinciji Dalmaciji, Godišnjak, DI BiH, Sarajevo 1974.
- A. Škegro, Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije, Zagreb 1999.
- E. Pašalić, Antička naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1960.
- E. Imamović, Srebrenica i okolica u rimsko doba, ČIG, Tuzla XVII/2002.
- I. Bojanovski, Stari Majdan - O rimskom rudarstvu i metalurgiji u sjeverozapadnoj Bosni, Zbornik AD BiH, Sarajevo I/1983.
- Arheloški leksikon Bosne i Hercegovine, tom I-III, Sarajevo 1988.
- G. Novak, Prošlost Dalmacije, Zagreb 1944.
- E. Imamović, Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1977.

Ostali izborni predmeti na studijskom programu

Antički latiniteti na spomenicima (u Bosni i Hercegovini) Društvo i društveni odnosi antičkog doba Etnostruktura stanovništva Kulturna baština iz rimskog doba na bh. prostorima