Historijska misao, God. II, br. 2 (2016), Tuzla, 2016

 • PDF Predgovor
 • PDF Sadržaj

 • PDF Bego Omerčević, Mersiha Imamović, Rezultati i posljedice barbarskih osvajanja bosanskohercegovačkih prostora, 11-31.
 • PDF Mersiha Imamović, Provala Gota u rimsku provinciju Dalmaciju i njihov utjecaj na društveno-političke, privredne i kulturne tokove, 33-67.
 • PDF Salkan Užičanin, Privredne prilike u Bosni i Hercegovini tokom Prvog svjetskog rata, 69-95.
 • PDF Adnan Jahić, Kako je Tuzla dočekala stvaranje Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, 97-140.
 • PDF Omer Hamzić, Mehmed Spaho i pregovori Cvetković-Maček, 141-162.
 • PDF Vera Katz, Bosanskohercegovačko društvo u razdoblju uspostavljanja jugoslavenske revolucionarne vlasti (1943-1950), 163-203.
 • PDF Denis Bećirović, Memorandum SANU, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i Bosna i Hercegovina (1986-1992), 205-237.
 • PDF Filip Škiljan, Ukrajinci u Bosni i Hercegovini od doseljenja do današnjih dana, 239-262.

 • PDF Prikazi
 • PDF Preuzmi cijeli broj

Podaci

Glavni i odgovorni urednik

Adnan Jahić, Univerzitet u Tuzli

Redakcija

 • Blagoje Govedarica, Freie Universität Berlin;
 • Senaid Hadžić, Univerzitet u Tuzli;
 • Marko Attila Hoare, Kingston University London;
 • Božidar Jezernik, Univerza v Ljubljani;
 • Husnija Kamberović, Univerzitet u Sarajevu;
 • Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest Zagreb;
 • Bego Omerčević, Univerzitet u Tuzli;
 • Šerbo Rastoder, Univerzitet Crne Gore;
 • Sead Selimović, Univerzitet u Tuzli;
 • Izet Šabotić, Univerzitet u Tuzli;

Sekretar

Mersiha Imamović, Univerzitet u Tuzli