Historijska misao, God. III, br. 3 (2017), Tuzla, 2017

 • PDF Predgovor
 • PDF Contents (in Bosnian)

 • PDF Adnan Busuladžić, Slučajni neobjavljeni arheološki nalazi sa prostora Srebrenice, 11-46.
 • PDF Mersiha Imamović, Bego Omerčević, Ekspanzija Avara i Slavena na prostore rimske provincije Dalmacije, 47-75.
 • PDF Bego Omerčević, Privredna stagnacija na bosanskohercegovačkim prostorima u vrijeme seobe barbarskih naroda, 77-98.
 • PDF Muhamed Husejnović, Odnos Bosne i Dubrovnika u prvoj deceniji XV vijeka, 99-122.
 • PDF Stjepan Matković, Edi Miloš, Spašavanje gladne djece iz Bosne i Hercegovine tijekom Prvoga svjetskog rata: primjer suradnje sa Kraljevinom Hrvatskom i Slavonijom, 123-157.
 • PDF Salkan Užičanin, Privredne veze Bosne i Hercegovine i susjeda u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, 159-195.
 • PDF Adnan Jahić, Dva značajna izvora o zbivanjima u Rogatici i njenoj okolini 1941. godine, 197-246.
 • PDF Omer Hamzić, Edin Šaković, Odbrana Puračića i počeci Hadžiefendićeve legije, 247-281.
 • PDF Aida Škoro Babić, Značaj partizanskih ratnih vojnih sudova za izgradnju nove jugoslavenske vlasti, 283-301.
 • PDF Amir Duranović, Organizaciona struktura Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i „austrijsko naslijeđe“, 303-319.
 • PDF Vera Katz, Aida Ramić, Velike poplave u Doboju i Olovu – primjer iz maja 1965. godine, 321-375.
 • PDF Denis Bećirović, Prilog istraživanju velikosrpske politike prema Bosni i Hercegovini u postdejtonskom periodu (1995–2015), 377-423.
 • PDF Vedad Spahić, Bošnjački akademski esej u ogledalu poststrukturalnog teorijskog obrata, 425-444.

 • PDFPreuzmi cijeli broj

Podaci

Glavni i odgovorni urednik

Adnan Jahić, Univerzitet u Tuzli

Redakcija

 • Blagoje Govedarica, Freie Universität Berlin;
 • Senaid Hadžić, Univerzitet u Tuzli;
 • Marko Attila Hoare, Kingston University London;
 • Božidar Jezernik, Univerza v Ljubljani;
 • Husnija Kamberović, Univerzitet u Sarajevu;
 • Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest Zagreb;
 • Bego Omerčević, Univerzitet u Tuzli;
 • Šerbo Rastoder, Univerzitet Crne Gore;
 • Sead Selimović, Univerzitet u Tuzli;
 • Izet Šabotić, Univerzitet u Tuzli;

Sekretar

Mersiha Imamović, Univerzitet u Tuzli