Historijska misao, God. IV, br. 4 (2018), Tuzla, 2018

 • PDF Predgovor
 • PDF Sadržaj
 • PDF Mersiha Imamović, Bego Omerčević Rimska putna komunikacija Salona-Argentaria, 11-39.
 • PDF Mersiha Imamović, Rimska provincija Dalmacija za vrijeme Konstantina Velikog i njegovih nasljednika, 41-70.
 • PDF Midhat Spahić, Brak i porodica u Bosni i susjedstvu tokom srednjeg vijeka, 71-87.
 • PDF Abidin Temizer, Omer Lutfi Pasha in Bosnia, 127-134.
 • PDF Adnan Jahić, Nacionalno-politička orijentacija muslimanskih listova u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave (1906-1914), 135-148.
 • PDF Omer Hamzić, Djelovanje „Gajreta“ u manjim mjestima i gradovima Bosne i Hercegovine u periodu između dva svjetska rata – slučaj Lukavca i Puračića, 149-180.
 • PDF Denis Bećirović, Bosna i Hercegovina i Bošnjaci (1918-1921) – između uspostavljanja mira i novih nasilja, 181-219.
 • PDF Vedad Spahić, U pohode piscu s druge obale: književni opus Huseina Bašića kao upotpunjenje povijesno-identitetske tektonike crnogorsko-sandžačkih Bošnjaka u kritičkoj vizuri Elbise Ustamujić, 221-234.
 • PDF Vedada Baraković, Ajša Mevkić, Prve skice historije: (medijski) fragmenti koji nedostaju, 235-250.
 • PDF Prikazi
 • PDF Izvještaj sa arheoloških iskopavanja

 • PDF Uputstva autorima i recenzentima
 • PDF Preuzmi cijeli broj

Podaci

Glavni i odgovorni urednik

Bego Omerčević, Univerzitet u Tuzli

Redakcija

 • Blagoje Govedarica, Freie Universität Berlin;
 • Senaid Hadžić, Univerzitet u Tuzli;
 • Marko Attila Hoare, Kingston University London;
 • Božidar Jezernik, Univerza v Ljubljani;
 • Husnija Kamberović, Univerzitet u Sarajevu;
 • Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest Zagreb;
 • Adnan Jahić, Univerzitet u Tuzli;
 • Šerbo Rastoder, Univerzitet Crne Gore;

Lektor

Edna Klimentić, Univerzitet u Tuzli

Tehnički urednik i sekretar

Mersiha Imamović, Univerzitet u Tuzli

Štampa

OFF-SET Tuzla