Historijska misao, God. V, br. 5 (2019), Tuzla, 2020

 • PDF Predgovor
 • PDF Sadržaj
 • PDF Mersiha Imamović, Uloga vilicusa na tlu današnje Bosne i Hercegovine, 11-34.
 • PDF Dženan Dautović, Gost Gojsav, "Poglaviti krstjanin" u lokalnoj administraciji Kosača i itanje patronastva Radosavljevog zbornika, 35-52.
 • PDF Aranđel Smiljanić, Oblasni gospodari u Bosni i njihov izbor poslanika za različite diplomatske misije, 53-84.
 • PDF Salkan Užičanin, Politička bura nakon općinskih izbora u Bosni i Hercegovini 1928. godine, 85-136.
 • PDF Amir Krpić, Pregled savremene hrvatske historiografije o školstvu (2000-2018), 137-162.
 • PDF Melinda Botalić, Amela Mulahmetović, Položaj žene kao supruge u priči "Harač" (Porez) turske spisateljice Furuzan, 163-176.
 • PDF Prikazi

 • PDF Uputstva autorima i recenzentima
 • PDF Preuzmi cijeli broj

Podaci

Glavni i odgovorni urednik

Mersiha Imamović, Univerzitet u Tuzli

Redakcija

 • Blagoje Govedarica, Freie Universität Berlin;
 • Snežana Božanić, Univerzitet u Novom Sadu;
 • Bego Omerčević, Univerzitet u Tuzli (prof. dr. u penziji);
 • Marko Attila Hoare, Kingston University London;
 • Božidar Jezernik, Univerza v Ljubljani;
 • Husnija Kamberović, Univerzitet u Sarajevu;
 • Senaid Hadžić, Univerzitet u Tuzli;
 • Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest Zagreb;
 • Adnan Jahić, Univerzitet u Tuzli;

Lektor

Sanja Dukić, JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić“ Tuzla

Tehnički urednik

Amir Krpić, Univerzitet u Tuzli

Štampa

OFF-SET Tuzla