Historijska misao, God. VIII (2022), br. 8, Tuzla, 2024.


  Članci

 • PDF Nedim Rabić, Vijesti Hansa Seybolta o bosanskom kralju Nikoli Iločkom i njegovom sinu Lovri iz 1476. godine, 11-23.
 • PDF Amer Maslo, Lamija Ljuša, Posvete kao značajan izvor podataka: primjer Biblioteke Hamida Hadžibegića, 25-36.
 • PDF Amir Krpić, Struktura posjednika vatrenog oružja u Okrugu Tuzla 1904. godine, 37-58.
 • PDF Salkan Užičanin, Preživjeti rati - prehrambene muke stanovništva Bosne i Hercegovine 1917. godine, 59-88.
 • PDF Adnan Jahić, Život i borba. Husein Đozo i 13. SS divizija, 89-107.
 • PDF Filip Škiljan, Srbi na području Požeške kotline, 109-158.

 • Prikazi

 • PDF Amer Maslo, Umberto Grassi (ed.), "Mediterranean Crossings: Sexual Transgressions in Islam and Christianity (10th-18th Centuries)", Viella, Rim 2020, 170 str., 161-165.
 • PDF Nedim Rabić, Amer Maslo (ur.), Hamdija Kreševljaković, "Nekrolozi" , O. Z. Rekultura/U. G. Videoarhiv, Sarajevo 2022, 275 str., 166-168.
 • PDF Miljan Miljanović, Xavier Bougarel, "Kod Titovih partizana: Komunisti i seljaci u Bosanskoj krajini 1941-1945.", Udruženje za modernu historiju, Sarajevo 2023, 194 str., 169-173.
 • PDF Emil Mujkić, Elliot Short, Building a Multiethnic Military in Post-Yugoslav Bosnia and Herzegovina, Bloomsbury Publishing PLC, London 2022. 256 str., 175-178.

 • In memoriam

 • PDF Nedim Rabić, Susan Reyonolds (1929-2021), 179-180.

 • PDF Cijeli broj

Podaci

Glavni i odgovorni urednik

Mersiha Imamović, Univerzitet u Tuzli

Redakcija

 • Adnan Jahić, Univerzitet u Tuzli;
 • Enver Imamović, Univerzitet u Sarajevu (prof. emeritus);
 • Snežana Božanić, Univerzitet u Novom Sadu;
 • Marko Attila Hoare, Sarajevo School of Science and Technology;
 • Božidar Jezernik, Univerza v Ljubljani;
 • Husnija Kamberović, Univerzitet u Sarajevu;
 • Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest Zagreb;
 • Nedim Rabić, Univerzitet u Sarajevu

Sekretar Redakcije i tehnički urednik

Amir Krpić, Univerzitet u Tuzli

Štampa

OFF-SET Tuzla