Historijska misao, God. VII, br. 7 (2021), Tuzla, 2022


  Članci

 • PDF Mersiha Imamović, Prilog proučavanju društva na području srednjeg Podrinja u rimsko doba, 13-53.
 • PDF Nedim Rabić, Jedna predaja o padu Srebrenika pod osmansku vlast i historijska imaginacija sredine 19. stoljeća, 55-74.
 • PDF Amir Krpić, Sastav gradskih vijeća u Bosanskom vilajetu (1866-1875): između zakona i prakse, 75-120.
 • PDF Salkan Užičanin, Šljiva u privredi Bosne i Hercegovine (1861-1918), 121-165.
 • PDF Tijana Veljković, Mevlüde Kaptı, Historical stratification of industrial heritage in the city of Tuzla, 167-209.

 • PDF Nermina Bikić, Doprinos časopisa Prilozi (Instituta za historiju) bosanskohercegovačkoj historiografiji o osmanskom periodu, 211-246.
 • Prikazi

 • PDF Amina Parlić, Amir Kliko, "Tepčija Stpian Batalo Šantić i njegovo doba: prilog historiji travničkog kraja u srednjem vijeku", Bosanski kulturni krug, Travnik 2022, 143 str., 249-254.
 • PDF Emil Mujkić, Hikmet Karčić, "Torture, humiliate, kill: inside the Bosnian Serb camp system" , Michigan Publishing, Ann Harbor 2022, 276 str., 255-266.
 • In memoriam

 • PDF Dženan Dautović, Desanka Kovačević-Kojić, 267-270.
 • PDF Cijeli broj

Podaci

Glavni i odgovorni urednik

Mersiha Imamović, Univerzitet u Tuzli

Redakcija

 • Adnan Jahić, Univerzitet u Tuzli;
 • Enver Imamović, Univerzitet u Sarajevu (prof. emeritus);
 • Snežana Božanić, Univerzitet u Novom Sadu;
 • Marko Attila Hoare, Sarajevo School of Science and Technology;
 • Božidar Jezernik, Univerza v Ljubljani;
 • Husnija Kamberović, Univerzitet u Sarajevu;
 • Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest Zagreb;
 • Nedim Rabić, Univerzitet u Sarajevu

Sekretar redakcije i tehnički urednik

Amir Krpić, Univerzitet u Tuzli

Štampa

OFF-SET Tuzla