Treći upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

Na Univerzitetu u Tuzli u toku je treći upisni rok za upis studenata na studijske programe na kojima ima upražnjenih mjesta

Prijavu za III upisni rok, svi zainteresirani kandidati će moći predati do petka, 14. 09. 2018. godine.

Prijemni ispit održat će se 18. 09. 2018. godine u 10:00 sati.

Još ima nekoliko slobodnih mjesta i na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli !

Opširnije...

Organizovana debata na temu "Historiografija o ženskom pitanju u Bosni i Hercegovini"

U okviru Ljetnjeg Univerziteta, Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli je u četvrtak, 28. juna 2018. godine organizovao debatu na temu: "Historiografija o ženskom pitanju u Bosni i Hercegovini".Uvodno izlaganje je održao prof. dr. Adnan Jahić, koji je autor nedavno objavljene knjige "Muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini. Žena u intelektualnom i društvenom životu Bošnjaka od aneksije do Zakona o zabrani nošenja zara i feredže (1908-1950)".

Opširnije...

Upriličen Okrugli sto na temu "Historijski značaj prijema BiH u Organizaciju Ujedinjenih Nacija - 26 godina poslije"

Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Arhiv Tuzlanskog kantona, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i Društvo arhivskih zaposlenika TK, povodom obilježavanja godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u Organizaciju Ujedinjenih Nacija (OUN) organizovali su Okrugli sto na temu:


"HISTORIJSKI ZNAČAJ PRIJEMA BOSNE I HERCEGOVINE U ORGANIZACIJU UJEDINJENIH NACIJA - 26 godina poslije"

Opširnije...

Nastavnici i studenti Odsjeka za historiju učestvovali u provođenju probnih arheoloških iskopavanja na lok. u Gornjoj Tuzli

Na poziv docenta Adnana Kaljanca iz Arheološkog instituta iz Sarajeva, nastavnici Odsjeka za historiju dr. sc. Mersiha Imamović i dr. sc. Bego Omerčević, zajedno sa studentima I ciklusa studija, učestvovali su prošle sedmice u provođenju probnih arheoloških iskopavanja na lokalitetu Gornja Tuzla. Voditelj probnih arheoloških iskopavanja bio je Dženan Brigić, MA arheologije, doktorant na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Opširnije...

Organizovana stručna ekskurzija u Maglaj, Vranduk, Travnik i Jajce - FOTO

Dana 11.5.2018. u organizaciji Odsjeka za historiju i Vijeća studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, realizirana je stručna ekskurzija u Maglaj, Vranduk, Travnik i Jajce, s ciljem da se studenti bliže upoznaju sa kulturno-historijskim naslijeđem ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Voditelji ekskurzije bili su prof. dr Midhat Spahić i dr. sc. Mersiha Imamović, viši asist. U okviru ove ekskurzije, održana su prigodna predavanja o navedenim lokalitetima kroz određene historijske periode, te je naglašena njihova važnost za bosanskohercegovačku historiju.

Opširnije...