Promocija izdanja Instituta za historiju UNSA


Na Filozofskom fakultetu danas je održana promocija izdanja Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu objavljenih tokom 2021. godine.
Riječ je o promociji šest monografija iz različitih perioda bosanskohercegovačke historije:
1. Enes Dedić, Bosansko Kraljevstvo i Srpska despotovina (1402-1459),
2. Kemal Bašić, Zvornički sandžak u XVII stoljeću,
3. Hana Younis, Biti kadija u kršćanskom carstvu: rad i osoblje šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini (1878-1914),
4. Muhamed Nametak, Bankarstvo Bosne i Hercegovine u periodu austrougarske uprave: Privilegovana Zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu na prekretnici,
5. Sonja Dujmović, Pod državnim okriljem. Istorija djetinjstva u Bosni i Hercegovini 1878-1941,
6. Dženita Sarač-Rujanac, Branko Mikulić - politička biografija (1965-1989).

Promotori su bili naučni saradnici sa Instituta za historiju u Sarajevu: dr. Nedim Rabić, dr. Dženita Sarač-Rujanac i dr. Sonja Dujmović, te profesori sa Odsjeka za historiju u Tuzli: prof. dr. Izet Šabotić, prof. dr. Adnan Jahić i prof. dr. Sead Selimović, dok je promocijom moderirao direktor Instituta za historiju, dr. Sedad Bešlija.

Video prilog sa promocije možete pogledati ovdje.

12. 12. 2022.