Dr. Senaid Hadžić

              Rođen: 1961, Kalesija, BiH
Zvanje: Redovni profesor
UNO izbor: Novi vijek
Period zanimanja: 19. stoljeće, prva polovina 20. stoljeća
Područje zanimanja: Politička, društvena i kulturna historija BiH
Kabinet: 039/B
E-mail: senaid.had@hotmail.com
Google Scholar

Biografija

Senaid (Mehe) Hadžić rođen je 17. novembra 1961. u Kikačima, općina Kalesija. Osnovnu školu završio je u Tojšićima a srednju u Tuzli. Na Odsjeku za historiju i geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli diplomirao je 24. jula 1998, čime je stekao pravo na stručno zvanje profesor historije i geografije. Na istom fakultetu upisao je akademske 2001./02. godine postdiplomski studij Historija Bosne i Hercegovine, a magistarski rad Sjeveroistočna Bosna u historijskim izvorima 1945. - 1952. godina odbranio je 03. jula 2004. godine i stekao zvanje magistar društvenih nauka iz područja historije. Nastavljajući kontinuiranim radom kandidat je uspio istražiti, napisati i uspješno odbraniti, 10. novembra 2007, doktorsku disertaciju pod naslovom Historijski proces preobražaja bosanskohercegovačkog društva iz agrarnog u industrijsko u vrijeme poslijeratne obnove i prvog petogodišnjeg plana na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru Odbranom disertacije stekao je pravo na naučni stepen doktor humanističkih nauka iz područja historije. Radni vijek kao profesor historije i geografije započeo je u osnovnoj školi “Kalesija” u Kalesiji, nastavio na Odsjeku za historiju u Tuzli, najprije kao saradnik, a od 2008. kao nastavnik. Objavio je više desetina bibliografskih jedinica: monografija, udžbenika, priručnika i naučnih i stručnih radova. Bio je voditelj studijskog odsjeka historija i voditelj drugog ciklusa – master studija na modulu Novi vijek i Savremeno doba. Učestvovao je u odbrani Republike Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. kao pripadnik Armije Bosne i Hercegovine. Obnašao je dužnost ministra u Vladi TK u period od 2012. do 2014. Oženjen je i otac jednog djeteta. Živi i radi u Tuzli.

Objavljene knjige

 • 2021. Veliki zaokret: Bosna i Hercegovina u vremenu tranzicije (od 1880-ih do 1950-ih), Tuzla
 • 2019. Senaid Hadžić, Adnan Velagić, Balkanska praskozorja – Od ideja do ujedinjenja – Jugoistočna Europa u dugom 19. stoljeću (1790. – 1918.), (koautor) Mostar
 • 2017. Primjeri suživljenja: bilješke o tuzlanskom kraju u 19. stoljeću, Tuzla
 • 2016. Bosna i Hercegovina u vrijeme pojave (veliko)nacionalnih ideja, Tuzla
 • 2012. Kultura i tradicija u Bosni i Hercegovini. Višemilenijski kontinuitet, (koautor) Tuzla
 • 2009. Kulturna historija Bosne i Hercegovine, (koautor) Tuzla
 • 2007. Tuzlanski kraj 1851. – 1991. Demografske i socijalne promjene, (koautor) Tuzla
 • 2006. Metodika nastave historije, (koautor) Tuzla