Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka II

Nastavnik: dr. sc. Nedim Rabić, doc.
Saradnik: Emir Šehić
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 45, vježbe 30
ECTS: 7
Godina/semestar: II/IV

1. Četvrti krstaški rat i uništenje Vizantije,
2. Krstaške države, Nikeja i Epir,
3. Raška pod Nemanjićima do Dušana,
4. Obnova Vizantije i dinastija Paleologa,
5. Raška od pod Nemanjićima od Dušana do Maričke bitke,
6. Raška od Maričke bitke do pada Despotovine,
7. Dubrovnik – politička historija, kulturni razvoj Dubrovnika,
8. Organizacija vlasti u Dubrovniku i njegovo teritorijalno širenje,
9. Hrvatska pod ugarskom vlašću, Zlatna bula kralja Andrije,
10. Borba Arpadovaca i Anžujaca za vlast, Šubići, Zadarski mir,
11. Dalmacija pod mletačkom vlašću,
12. Borba za vlast između kralja Sgismunda i kralja Ladislava Napuljskog,
13. Matija Korvin, Krbavska bitka,
14-15. Slovenačke zemlje od 11. do 15. vijeka

Sticanje znanja o događajima, pojavama i procesima južnoslovenske istorije poznog srednjeg vijeka s posebnim akcentom na razvijeni feudalizam. Usvajanje znanja o odnosima južnoslovenskih država sa krstaškim državama i Vizantijom nakon njene obnove 1261. godine. Razvoj kritičkog mišljenja studenata kroz čitanje istorijskih izvora iz tog vremena..

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da: znaju periodizaciju historije zemalja Ji Evrope, da razumiju historijske procese i periode zemalja Jugoistočne Evrope, da ovladaju osnovnim historijskim činjenicama, da mogu prepoznati ideološke projekte koji su se reflektirali na zemljama Jugoistočne Evrope. Da studenti razvijaju historijski način razmišljanja i logičko zaključivanje. Da studenti spoznajom prošlosti razumiju sadašnjost.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

Historija naroda Jugoslavije I, Zagreb 1953, strane: 353-479, 488-532, 629-660, 669-799, 813-867;
М. Динић, О Николи Алтомановићу, посебна издања СКА, књ. 40, Београд 1932;
М. Динић, Дубровачка караванска средњовековна трговина, ЈИЧ III, 1-4 (1937) 119-145;
М. Динић, Душанова царска титула у очима савременика, Зборник у част шесте стогодишњице Законика цара Душана, Београд 1951, 87-118;
К. Јиречек, Српски цар Урош, краљ Вукашин и Дубровчани, Зборник Константина Јиречека I, Београд 1959, 339-385;
С. Ћирковић, Поклад краља Вукашина, Зборник ФФ у Београду XIV-1 (1979) 153-163;
Б. Ферјанчић, Србија и византијски свет у првој половини XIII века (1204-1261), ЗРВИ 27-28 (1989) 103-145;
Р. Михаљчић, Јунаци косовске легенде, Београд 1989, 127-147, 1993, 167-185;
М. Благојевић, Кефалије, Државна управа у српским средњовековним земљама, Београд 1997, 246-287

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija srednjeg vijeka II Historija srednjovjekovne bosanske države II Pomoćne historijske nauke II Historija religija II