Naziv predmeta

Nastavnik: dr. sc. Adnan Jahić, red. prof.
Saradnik: Nema
Status predmeta: izborni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 2
Godina/semestar: II/IV

1. sedmica: Religija i nacija;
2. sedmica: Vjerske zajednice i političke strukture;
3. sedmica: Religija i nasilje;
4. sedmica: Religije u pozadini križarskih ratova;
5. sedmica: Stoljeća vjerskih razdora u Evropi;
6. sedmica: Religija i srednjovjekovna srpska država;
7. sedmica: Crkva bosanska;
8. sedmica: Slavenski narodi i Katolička crkva;
9. sedmica: Vjerske zajednica na Balkanu u XIX stoljeću;
10. sedmica: Religija i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austro-Ugarske;
11. sedmica: Vjerske zajednice u monarhističkoj Jugoslaviji;
12. sedmica: Vjerske zajednice i ratna zbivanja u Jugoslaviji za vrijeme Drugog svjetskog rata;
13. sedmica: Religija i vjerska politika u SFRJ;
14. sedmica: Vjerske zajednice za vrijeme disolucije SFRJ;
15. sedmica: Vjerske zajednice na Balkanu na razmeđu XX i XXI stoljeća.

Osposobiti studente da pojme značaj izučavanja religije i religijskih zajednica za razumijevanje historijskih tokova u Evropi i ostatku svijeta, s posebnim akcentom na prostor Balkana, omogućiti studentima da shvate suštinske idejne, filozofske, kulturne, društvene i političke pozicije i intencije pojedinih vjerskih zajednica, pomoći im da razumiju uticaj pojedinih religija na pojedinca, porodicu, političke i društvene strukture, u prošlosti i sadašnjosti.

Na kraju semestra/kursa uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da prezentiraju, tumače i povezuju relevantne činjenice iz historije religija na evropskim i balkanskim prostorima, da poimaju historijsku kontekstualnost i referentnost religije i vjerskih zajednica, te da razumiju uticaj pojedinih religija na pojedinca, porodicu, političke i društvene strukture, s akcentom na balkanski prostor.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

- Banac, Ivo, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji (porijeklo, povijest, politika), Zagreb 1995.
- Društveno-politički položaj i pravni režim verskih zajednica u Jugoslaviji (Katolička crkva, Srpska pravoslavna crkva, Makedonska pravoslavna crkva, Islamska zajednica), Institut za savremenu istoriju, Beograd 1972.
- Imamović, Mustafa, Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji između dva svjetska rata, Sarajevo 2008.
- Islam i muslimani u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1977.
- Perica, Vjekoslav, Balkan Idols. The Religion and Nationalism in Yugoslavia, Oxford 2002.
- Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1993.
- Etničnost, nacija, identitet [Hrvatska i Europa], Zagreb 1998.
- Jahić, Adnan, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918–1941), Zagreb 2010.
– Boeckh, Ketrin, “Vjerski progoni u Jugoslaviji 1945. – 1953.: staljinizam u titoizmu”, Časopis za suvremenu povijest, god. 38, br. 2, Zagreb 2006.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija srednjeg vijeka II Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka II Historija srednjovekovne bosanske države II Pomoćne historijske nauke II