Pomoćne historijske nauke II

Nastavnik:
Saradnik:
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 30, vježbe 15
ECTS: 4
Godina/semestar: II/IV

I tema: Heraldika: nastanak i razvoj,
II tema: heraldika na južnoslavenskim prostorima,
III tema: heraldička pravila,
IV tema: grbovi,
V tema: Sfragistika:;nastanak i razvoj,
VI tema: pečati,
VII tema: Genealogija; nastanak i razvoj,
VIII tema: rodoslovi,
IX tema: Metrologija; nastanak i razvoj,
X tema: mjere,
XI tema: Numizmatika; nastanak i razvoj,
XII tema: novac,
XIII: Onomastika; nastanak i razvoj,
XIV: Toponomastika; nastanak i razvoj, toponimi,
XV: Historijska geografija (nastanak i razvoj, kartografija i druge srodne dicipline),

- podstaći i podržati razvoj intelektualnih vještina kod studenata u smislu primjene stečenih saznanja,
- unaprijediti sposobnosti studenta na polju pisanog i verbalnog izražavanja,
- poboljšati sposobnosti studenata vezane za kontinuirani rad, omogućiti studentima aktivno učešće u svim nastavnim aktivnostima i obavezama kroz interaktivan nastavni pristup,
- uvođenje u temeljne vještine istraživačkog rada i postizanje uvida u tehnička znanja i postupke za rad na izvornoj historijskoj građi u arhivima i bibliotekama.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su u toku nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, biti će osposobljeni da: prepoznaju naučno fundirani historijski izvor i histriografiju, da ovladaju tehnikom upotrebe historijskog izvora od heuristike, kritike izvora do apercepcije... da studenti spoznajom prošlosti razumiju sadašnjost.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

Stjepan Antoljak, Pomoćne istorijske nauke, Kraljevo 1971.
Viktor Novak, Latinska paleografija, treće izdanje, Beograd 1987.
Jakov Stipšić, Pomoćne povjesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb 1972.
Vladimir Mošin, Filigranologija kao pomoćna istorijska nauka, Zbornik Istorijskog instituta Jugoslavenske akademije, vol. 1, Zagreb 1954.
Gregor Čremošnik, Bosanske i Humske povelje srednjeg vijeka, GZM, Sarajevo 1948, 1949, 1950 i 1952.
Mate Tentor, Pismo i postanak alfabeta, Zagreb 1932.
Zvonimir Kulundžić, Knjiga o knjizi, Historija pisma, Zagreb 1951 i 1957.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija srednjeg vijeka II Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka II Historija srednjovekovne bosanske države II Historija religija II