Historija zemalja jugoistočne Evrope savremenog doba II

Nastavnik: dr. sc. Denis Bećirović, vanr. prof.
Saradnik: dr. sc. Salkan Užičanin, viši ass.
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 45, vježbe 30
ECTS: 7
Godina/semestar: IV/VIII

1. Političke prilike u Jugoslaviji od kraja Drugog svjetskog rata do 1989. Godine
2. Privreda Jugoslavije 1945-1989.
3. Kulturne prilike u Jugoslaviji 1945-1989.
4. Politički, privredni i kulturni razvoj Rumunije 1945-1989. godine.
5. Političke, privredne i kulturne prilike u Bugarskoj 1945-1989. godine.
6. Politički, privredni i kulturni razvoj Grčke 1945-1989. godine.
7. Političke, privredne i kulturne prilike u Albaniji 1945-1989. godine.
8. Političke, privredne i kulturne prilike u Turskoj 1945-1989. godine.
9. Disolucija SFR Jugoslavije i nastanak novih nezavisnih država: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije.
10. Bosna i Hercegovina u ratu 1992-1995; Razvoj Bosne i Hercegovine od 1995-2005.
11. Razvoj Hrvatske, Slovenije, 1992-1995
12. Razvoj Makedonije, Srbije i Crne Gore 1992-1995.
13. Rumunija i Bugarska 1989-2005.
14. Grčka i Albanija 1989-2005,
15. Turska 1989-2005.

Studenti treba da znaju kako su se zemlje jugoistočne Evrope razvijale u periodu 1945-2005. godine. Treba da nauče i razumiju društveno-političke sisteme (demokratske i totalitarne) i da sami dođu do zaključka koji sistem je bolji za građane jugoistočne Evrope. Studenti treba da ovladaju činjenicama o stanovništvu, privredi i kulturi u jugoistočnoj Evropi u periodu 1945-2005. godine, da razumiju razloge zbog kojih se Evropa ujedinjuje. Studenti treba da spoznaju činjenicu kako se znanjem prošlosti može razumjeti sadašnjost.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni: da znaju političke, privredne i kulturne prilike u jugoistočnoj Evropi u periodu 1945-2005. godine; da znaju prednosti demokratskih društava u odnosu na totalitarne; da znaju kakve sve negativne posljedice izazivaju nedemokratski, totalitarni, diktatorski sistemi.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

1. Ričard Krempton, Balkan posle Drugog svetskog rata, Beograd, 2003.
2. Ivo Goldštajn, Hrvatska 1918-2008, Zagreb, 1998.
3. Miša Gleni, Balkan od 1804 do 1999, knjiga 1,2, Beograd, 1999.
4. Erik Hobsbaum, Doba ekstrema. Istorija Kratkog Dvadesetog veka 1914-1991, Beograd, 2002.
5. Dušan Bilandžić, Historija SFRJ. Glavni procesi, Zagreb, 1979.
6. Ričard Klog, Istorija Grčke novog doba. Beograd 2000.
7. Peter Bartl, Albanci, Beograd 2001.
8. Volter Laker, Istorija Evrope 1945-1992, Beograd, 1999.
9. Marija Obradović, „Narodna demokratija u Jugoslaviji 1945-1952, Beograd, 1995.
10. Tvrtko Jakovina, Američki komunistički saveznik. Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjenje Američke Države 1945-1955, Zagreb, 2003.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija savremenog doba II Historija Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću Metodika nastave historije II Historija genocida