Historija Starog Rima

Nastavnik: dr. sc. Mersiha Imamović, doc.
Saradnik: Amir Krpić, MA, ass., Samir Halilović, MA, stručnjak iz prakse
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 45, vježbe 45
ECTS: 7
Godina/semestar: I/II

I tema: Dorimsko doba: pojam, datiranje, Etrurija,
II tema: Rimsko doba: pojam, datiranje, periodizacija, izvori za proučavanje,
III tema: Nastanak Rimske kraljevine,
IV tema: Uspon i propast Rimskog kraljevstva,
V tema: Uspostava Rismke republike,
VI tema: Ekspanzija Rimske republike,
VII tema: Staleške borbe,
VIII tema: Kriza i propast Rimske republike,
IX tema: Doba principata,
X tema: Kriza i propast principata,
XI tema: Doba dominata,
XII tema: Uzroci krize Rimskog carstva,
XIII tema: Propast Rimske imperije,
XIV tema: Osobenosti rimske kulture i civilizacije,
XV tema: Propast rimske kulture i civilizacije.

- spoznati društveno-ekonomska i politička kretanja u poznoj fazi starog vijeka,
- spoznati nastanak Rima: vrijeme i prostor,
- spoznati društveno-ekonomske odnose i njihov razvitak,
- spoznati najvažnije političke događaje i važnije ličnosti,
- spoznati kulturni razvoj rimskog društva,
- podstaći i podržati razvoj intelektualnih vještina kod studenata u smislu primjene stečenih saznanja,
- unaprijediti sposobnosti studenta na polju pisanog i verbalnog izražavanja,
- poboljšati sposobnosti studenata vezane za kontinuirani rad, omogućiti studentima aktivno učešće u svim nastavnim aktivnostima i obavezama kroz interaktivan nastavni pristup.

Uspješni studenti, koji su tokom nastavnog procesa kontinuirano izvršavali svoje obaveze, će biti osposobljeni da:

- koriste relevantnu literaturu,

- pravilno prosuđuju i razumiju historijske činjenice,

- historijske činjenice međusobno povezuju,

- donose svoje zaključke o pojedinim događajima,

- stečena saznanja prezentiraju u pisanom ili verbalnom obliku,

- polože završni ispit.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

- N.A. Maškin, Istorija starog Rima, Naučna knjiga, Beograd, 1978.
- M.I. Rostovcev, Istorija starog sveta,(Grčka i Rim), Novi Sad, 1990.
- G. Ferrero, Propast antikne civilizacije, Zagreb 1922.
- P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd 1968.
- E. D. Gibon, Opadanje i propast Rimskog carstva (tr. G. Vučićević), Beograd, 2010.
- S. Mesihović, PROCONSVLES, LEGATI ET PRAESIDES. Rimski namjesnici Ilirika, Gornjeg Ilirika i Dalmacije, Sarajevo 2014.
- M. Mirković, Istorija rimske države (od Romula, 753. godine pre Hrista, do smrti Konstantina, 337. godine nove ere), drugo izdanje, Beograd, 2018. - Atlas svjetske povijesti, Zagreb, 1988.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Uvod u historiju II Arheologija Bosne i Hercegovine Historija BiH u antičko doba Historija kulturnih i naučnih inst. u BiH Psihologija