Uvod u historiju II

Nastavnik: dr. sc. Sead Selimović, vanr. prof.
Saradnik: Amir Krpić, MA, ass.
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 45, vježbe 15
ECTS: 5
Godina/semestar: I/II

1. Predmet i zadatak historijskog istraživanja,
2. Problemi metode u historiji (historijska metoda),
3. Struktura historijske metodlogije.
4. Pojam i klasifikacija historijskih izvora: izvori prvog i drugog reda,
5. Pojam i klasifikacije historijskih izvora: primarni i sekundarni izvori,
6. Pojam i klasifikacija historijskih izvora: ostaci i tradicija,
7. Pojam i klasifikacije historijskih izvora: izvori po sadržaju,
8. Vrste historijskih izvora: povelje i akta,
9. Vrste historijskih izvora: anali i hronike, autobiografski izvori,
10. Vrste historijskih izvora: novine, pisma, materijalni ostaci, usmena tradicija,
11. Prikupljanje izvora i obavještenja,
12. Kritika izvora: vanjska kritika
13. Kritika izvora: unutrašnja kritika
14. Sinteza,
15. Ekspozicija (izvještaj).

- Osposobiti studente da razumiju pojam, strukturu i značaj nauke, te posebno historijske nauke,
- da razumiju kako se vrši izbor teme istraživanja,
- da razumiju ulogu i značaj historijskih izvora sa jedne strane i historičara kao istraživača sa druge strane,
- da razumiju zašto je važna kritika historijskih izvora,
- da pojme važnost institucija koje čuvaju historijske izvore.

- Da studenti mogu samostalno kritički analizirati historijske izvore,
- Da identificiraju motive, razloge, iskrivljivanja historijske istine kroz prošlost,
- Da znaju izdvojiti falsifikate, interpolacije, zablude u historiji,
- Da mogu razlikovati profesionalnu i neprofesionalnu historiju i nauku općenito,
- Da znaju samostalno napisati historijski rad.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita.
Obaveze studenta / Bodovi:
Prisutnost na predavanjima: 0-3
Prisutnost na vježbama: 0-3
Aktivnost studenta: 0-4
Seminarski rad: 0-10
Mini testovi: 0-30
Ukupno predispitne obaveze: do 50
Završni ispit: do 50
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

1. Rastoder, Š. (2011.), Buduća prošlost: Uvod u istoriju sa osnovama istorije istoriografije, Podgorica-Nikšić.
2. Kožar, A. (1994.), Uvod u historiju, Tuzla.
3. Gross, M. (1996.), Suvremena historiografija, Zagreb.
4. Šamić, M. (1990.), Kako nastaje naučno djelo, Osmo izdanje, Sarajevo.
5. Termiz, Dž. (2003.), Metodologija društvenih nauka, Sarajevo.
6. Mitrović, A. (2001.), Klio pred iskušenjem i raspravljanja sa Klio, Beograd.
7. Šušnjić, Đ. (1999.), Metodologija nauke. Kritika nauke, Beograd.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Arheologija Bosne i Hercegovine Historija Starog Rima Historija BiH u antičko doba Historija kulturnih i naučnih inst. u BiH Psihologija