Latinski jezik

Nastavnik: dr. sc. Dženan Dautović, doc.
Saradnik: Nema
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 3
Godina/semestar: I/II

1. Uvod (pojam i značaj Latinskog jezika kao instrument i tehnika historijskih istraživanja);
2. Gramatika Latinskog jezika, osnove i specifičnosti (I dio)
3. Gramatika Latinskog jezika, osnove i specifičnosti (II dio)
4. Gramatika Latinskog jezika, osnove i specifičnosti (III dio)
5. Sintaksa riječi u Latinskom jeziku (I dio);
6. Sintaksa riječi u Latinskom jeziku (II dio);
7. Osnove prevođenja sa Latinskog na Bosanski jezik i sa Bosanskog na Latinski jezik (I dio)
8. Osnove prevođenja sa Latinskog na Bosanski jezik i sa Bosanskog na Latinski jezik (II dio)
9. Osnove prevođenja sa Latinskog na Bosanski jezik i sa Bosanskog na Latinski jezik (III dio)
10. Sintaksa rečenica (latinski historijski tekstovi) (I dio)
11. Sintaksa rečenica (latinski historijski tekstovi) (II dio)
12. Sintaksa rečenica (latinski historijski tekstovi) (III dio)
13. Prevođenje sa Latinskih historijskih tekstova (I dio)
14. Prevođenje sa Latinskih historijskih tekstova (II dio)
15. Prevođenje sa Latinskih historijskih tekstova (III dio, praktičan rad)

Osposobiti studente da razumiju pojam, strukturu i značaj Latinskog jezika, te posebno njenu sintaksu, da razumiju sistem prevođenja sa Bosanskog na Latinski i sa Latinskog na Bosanski jezik, da razumiju predmet izučavanja, ulogu i značaj diplomatičkih isprava (u starom, srednjem i novom vijeku) pisanih na latinskom jeziku, da znaju primjenu i smisao analize latinskih historiografskih izvora.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su u toku nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, biti će osposobljeni da:
prepoznaju naučno fundirane sadržaje latinskog jezika (latinskih povelja),
savladaju osnove gramatike te ovladaju tehnikom smisla i osnovnog prevođenja...

Obaveze studenata / Bodovi:
Aktivnosti:
Prisutnost na predavanjima: 10
Prisutnost na vježbama: 10
Aktivnost studenata: 10
Seminarski rad: 10
Kolokvijalni testovi (jedan do dva) -
Predispitne obaveze studenata u toku semestra: 40 bodova
Usmeni dio ispita: 60 bodova
Završni ispit: 60 bodova
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

V. Gortan - O. Gorski - P. Pauš, Latinska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1971.
Ivan Balta, Latinsko-bosanski i Bosansko-latinski riječnik (gramatički dodatak s prilozima), IPP Hamidović, dd Dom štampe Zenica, Tuzla, 2000. (i 2005.)
Š. Šonje, Latinski jezik, Sarajevo, 1996.
B. Samouković-Jusufbegović i S. Derviš , Latinski jezik, Sarajevo, 1997
Ivan Balta, Priručnik za studente - Latinski jezik, B-ELI-M Lukavac, I., II., III., Tuzla, 2001., 2002., 2003., 2004., 2005.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Uvod u historiju I Opća arheologija Historija Starog Istoka Historija Stare Grčke i helenizma Sociologija