Uvod u historiju I

Nastavnik: dr. sc. Sead Selimović, vanr. prof.
Saradnik: dr. sc. Semir Hadžimusić, str. iz prakse
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 45, vježbe 15
ECTS: 5
Godina/semestar: I/I

1. Historija (nauka i historija, predmet i zadatak historijskog istraživanja, podjela historije)
2. Problemi metode u historiji (historijska metoda)
3. Struktura historijske metodlogije
4. Historiografija starog vijeka: Stara Grčka, Stari Rim, Stari istok
5. Historiografija srednjeg vijeka: historiografija latinskog zapada, bizantijska historiografija, arapska historiografija
6. Humanistička i eruditska historiografija
7. Racionalistička historiografija
8. Idealistička historiografija
9. Historiografija romantizma
10. Pozitivistička historiografija
11. Njemačka historiografija
12. Francuska strukturalna historiografija
13. Marksistička i socijalistička historiografija
14. Savremena evropska i američka historiografija
15. Historiografija Bosne i Hercegovine.

- Osposobiti studente da razumiju pojam, strukturu i značaj nauke, te posebno historijske nauke,
- da razumiju evolutivni razvoj historije kao nauke, da razumiju predmet izučavanja, ulogu i značaj historijskih izvora sa jedne strane i historičara kao istraživača sa druge strane,
- da razumiju odnos nauke i društva, tj. potreba društva za određenom vrstom znanja, da razlikuje egzaktnu od pozitivističke nauke,
- da pojme osobenosti historiografije starog, srednjeg, novog vijeka i savremenog doba.

- Da studenti mogu samostalno analizirati historijske tekstove,
- Da identificiraju motive, razloge, iskrivljivanja historijske istine kroz prošlost,
- Da znaju izdvojiti falsifikate, interpolacije, zablude u historiji,
- Da mogu razlikovati profesionalnu i neprofesionalnu historiju i nauku općenito,
- Da znaju usporediti, ustanoviti sličnosti i razlike između antičke i srednjovjekovne, te historiografije novog vijeka i savremenog doba.

Obaveze studenta / Bodovi
Prisutnost na predavanjima: 0-3
Prisutnost na vježbama: 0-3
Aktivnost studenta: 0-4
Seminarski rad: 0-10
Mini testovi: 0-30
Ukupno predispitne obaveze: do 50 Završni ispit: do 50

Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10,
84-93=9,
74-83=8,
64-73 =7,
54-63=6;
do 53=5

1. Rastoder, Š. (2011.), Buduća prošlost: Uvod u istoriju sa osnovama istorije istoriografije, Podgorica-Nikšić.
2. Kožar, A. (1994.), Uvod u historiju, Tuzla.
3. Gross, M. (1996.), Suvremena historiografija, Zagreb.
4. Šamić, M. (1990.), Kako nastaje naučno djelo, Osmo izdanje, Sarajevo.
5. Termiz, Dž. (2003.), Metodologija društvenih nauka, Sarajevo.
6. Mitrović, A. (2001.), Klio pred iskušenjem i raspravljanja sa Klio, Beograd.
7. Šušnjić, Đ. (1999.), Metodologija nauke. Kritika nauke, Beograd.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća arheologija Historija Starog Istoka Historija Stare Grčke i helenizma Latinski jezik Sociologija